• SCK Thai Law & Investigation

  รับว่าความ สืบทรัพย์ บังคับคดี และงานสืบให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน สืบทรัพย์ บังคับคดี และงานสืบต่าง ๆ ให้แก่ท่านด้วยทีมงานเฉพาะด้านอย่างมืออาชีพ Read More
 • SCK Thai Law & Investigation

  การบริการรับว่าความคดีแพ่ง คดีผิดสัญญา คดีละเมิด คดีจ้างทำของ คดีผู้บริโภค ให้คำปรึกษาคดีแรงงาน การไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานตรวจแรงงาน การออกหนังสือเตือน การออกหนังสือเลิกจ้าง Read More
 • 1
 • 2

ฎีกาแรงงาน

 • สัญญาทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาหรือไม่ +

  Read More
 • กรณีถือได้ว่าเป็นตัวแทนนายจ้าง +

  Read More
 • สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของต่างกันอย่างไร +

  Read More
 • ฟ้องให้นายจ้างรับผิด ลูกจ้างใช้สิทธิทางไหนได้บ้าง +

  Read More
 • การเปลี่ยนตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่ +

  Read More
 • การแก้ไขคำฟ้องต้องทำเมื่อใด +

  Read More
 • นายจ้างออกคำสั่งย้ายลูกจ้างภายในวันเดียวให้ลูกจ้างไปทำงานที่สาขาอื่นของนายจ้างได้หรือไม่ +

  Read More
 • เงินโบนัสไม่ใช่ค่าจ้างจึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัด +

  Read More
 • 1